Leveringsbetingelser

Generelle vilkår og leveringsbetingelser

Spørsmål Frakt
Svar

I samarbeid med ledende transportører tilbyr vi sikker transport fra våre varer. Alt av småutstyr leverer vi på 4-5 dager etter mottak av ordre. Ved spesielle behov kan varene leveres i løpet av 48 timer, men da tilkommer ekspresstillegg på leveransen. På lagerførte artikler leverer vi varene i løpet av få dager. På bestillingsvarer vil estimert leveringstid stå opplyst på hvert enkelt produkt.

Egenandel på frakt utgjør +5% av den samlede ordrens verdi.

Ønskes del-leveranse, vil det bli fakturert tillegg for dette.

Spørsmål Garanti 2 år
Svar

Møbler
NICHE gir 2 års garanti for produksjonsfeil som har funksjonsnedsettende virkning eller utgjør en sikkerhetsrisiko for brukeren. Garantien gjelder hvis ikke annet er beskrevet, 2 år fra leveringsdato.

Garantien dekker kun utgiften til selve produktet. Kjøperen må selv bekoste eventuelle fraktkostnader

Produkter som er solgt brukt, B-vare eller liknende faller ikke under garantien.

Garantien forutsetter at det er fulgt vedlikeholdsanbefalninger fra produsent.

Disse vedlikeholdsrutinene er kunde selv ansvarlig for å fremskaffe. De ligger nedlastbare på NICHE.no

Teknisk utstyr
Vi gir 2 års delegaranti på alle våre tekniske produkter. Det 1 året gir vi full garanti hvor vi dekker arbeid og deler. Kjøretid, overnatting og andre transportkostnader dekkes ikke av garantien. Det 2 året dekker garantien funksjonsdeler. Det forutsettes at produktet er installert i henhold til montasjeveiledningen og utført av autorisert personell. For at garantien skal være gyldig, må feilen registreres hos oss umiddelbart etter driftsstans. Vi besørger deretter hjelp til å løse problemet. Ved krav om garanti må følgende opplyses:

  1. Produkttype og type feil
  2. Leveringsdato og ordrenummer
  3. Serienummer

Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette. Garanti utgår på slitasje av forbruksartikler som glødelamper, dørpakninger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.

Spørsmål Priser
Svar

Priser som er oppgitt i våre magasiner eller på nett kan forandres under magasinets gyldighetstid eller på nett. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil samt at produkter kan utgå fra sortimentet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser ved kraftig stigende råvarekurser eller valutasvingninger. Vi forbeholder oss retten til å endre den avtalte pris på bakgrunn av valutakurser som påvirker våre innkjøp. Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen som har kommet pågrunn av endrede valutakurser. Informasjon til kunden skal skje så snart som mulig etter endringens ikrafttredelse.

Spørsmål Betalingsvilkår
Svar

På alle lagerførte artikler skal 100% innbetaling være registrert før forsendelse av varen. Ved bestillingsvarer faktureres 50% av ordreverdi. Denne skal være registrert hos oss før bestilling til produsent iverksettes. Resterende 50% skal være innbetalt før sluttleveranse. I de tilfeller hvor kreditt innvilges, gjelder forfall pr. 10 dg. Etter forfall beregnes 10% rente fra forfallsdato.

Spørsmål Transportskader, reklamasjon og retur
Svar

Transportskader skal registreres hos transportør umiddelbart ved levering og signeres på fraktbrev. Skadet gods skal også registreres hos Niche Norway AS og beholdes. Også emballasjen skal beholdes ved eventuelt ettersyn. Varer kan bare returneres etter avtale med Niche Norway AS. En returavgift på 20% av beløpet beholdes. Spesialbestilte varer kan ikke returneres. Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse kan leverandøren kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20% av beløpet for kostnader påløpt leverandør.

Spørsmål Salgspant
Svar

Vi forbeholder oss retten til salgspant i alle varer inntil hele kjøpesummen er betalt (panteloven paragraf 3-22.).

Spørsmål Force maejeure
Svar

I forbindelse med force majeure og omstendigheter som har forårsaket dette, er både kjøper og selger fritatt for ansvar som gjør oppfyllelsen av leveringen urimelig vanskelig. Årsaker kan være: Arbeidskonflikter, brann, krig, beslag, valutarestriksjoner, maskinskade, blokade, havari, overforsvømmelse samt andre årsaker som naturlig faller inn under denne kategori. For at force majeure skal være gyldig må begge parter informere skriftlig samt dokumentere begrunnelsen.

Spørsmål Lovvalg
Svar

Alle omstendigheter/tvister som ikke kan avklares mellom partene skal avgjøres etter norsk rett.

Spørsmål Verneting
Svar

Partene vedtar selgers foretningsadresse som verneting.

Spørsmål BFSN - Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge
Svar

NICHE Norway AS er medlem av Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge og følger de leveringsbetingelser som er utviklet.

Spørsmål Match it
Svar

Vi matcher den laveste pris du kan dokumentere på tilsvarende produkt og merke i hele vårt sortiment. Vårt Match It konsept gjelder ikke for produkter fra Rational. Etter kjøp refunderes ikke penger om andre lavere priser skulle dukke opp. Vi forbeholder oss retten til å forkaste Match It konseptet om vi finner prisen unaturlig lav i forhold til våre innkjøpspriser, frakt og valuta. Match It konseptet gjelder på nettopriser, ekskl. mva., miljøavgift og frakt.