Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen jobber med å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt. Det gjør den ved å stille krav til Miljøtårn-bedrifter. 

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, må vi oppfylle krav til avfallshåndtering, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Miljøfyrtårn er et viktig steg mot et mer miljøvennlig næringsliv og en bærekraftig verden. 

Miljøfyrtårn-bedrifter bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i NICHE ønsker å bidra. 

Miljøfyrtårn | NICHE Interiør & Storkjøkken
Det synlige beviset på sertifiseringen finner du i vårt Showroom

Hva betyr dette for deg som kunde? 

Det betyr at du tar et grønt valg om du velger NICHE. Du skal være trygg på at våre produkter er produsert, pakket og fraktet på en bærekraftig måte.

I tillegg kan du være trygg på at vi har strenge rutiner for avfallshåndtering og gjenvinning. Et av kravene for å bli Miljøfyrtårn er at vi bruker et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet.

Dette kreves av en Miljøfyrtårn-bedrift

Det er mange krav som skal oppfylles for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Blant annet opplærer vi alle ansatte i relevant klima- og miljøkunnskap. Vi skal også utpeke egen Miljøfyrtårnansvarlig som kommer til å sikre at NICHE følger kravene.

Miljøvennlige produkter

En Miljøtårn-bedrift må ha miljøvennlige produkter. For eksempel skal ingen produkter inneholde mikroplast. I tillegg skal vi aktivt se etter løsninger som er enda bedre for klima og miljø.

Miljøpolicy og -rapporter

Et av kriteriene er at vi skal ha en miljøpolicy, og at vi skal ha konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet. Dette skal vi blant annet dokumentere gjennom årlige klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårnportalen.

Miljøbevisste innkjøp

Ordningen stiller krav til oss, men som Miljøtårnbedrift-stiller vi også krav til andre. Dette gjelder altså leverandører og produsenter vi jobber med. For eksempel stiller vi miljøkriterier ved innkjøp. Dette inkluderer leverandører av alt fra storkjøkkenutstyr til møbler.

Vi skal påvirke andre

En viktig del av ordningen er at vi skal påvirke andre rundt oss. NICHE skal påvirke sentrale leverandører til å ta et utvidet miljøansvar. Dette kan  enten være i form av sertifisering, eller i form av dokumentering. Slik fører en Miljøfyrtårn-sertifisering til større ringvirkninger.

Link til til NICHE NORWAY AS innrapportering for 2022 

Forslag til hvordan vi kan bli enda grønnere?

Det er mye ansvar ved å være en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.
Er det noe i vårt daglige virke du mener vi kan bli enda bedre på, hører vi gjerne fra deg.