Vanlige spørsmål

Spørsmål Generelt om garanti på produkter
Svar

Garanti ved kjøp av møbler og interiør:

Vi gir 2 års garanti for produksjonsfeil som har funksjonsnedsettende virkning eller utgjør en sikkerhetsrisiko for brukeren. Garantien gjelder hvis ikke annet er beskrevet, 2 år fra leveringsdato. Garantien dekker kun utgiften til selve produktet. Kjøperen må selv bekoste eventuelle fraktkostnader.

Produkter som er solgt brukt, B-vare eller liknende faller ikke under garantien. Garantien forutsetter at det er fulgt vedlikeholdsanbefalninger fra produsent. Disse vedlikeholdsrutinene er kunde selv ansvarlig for å fremskaffe. Kan lastes ned her.

Brukte varer/outlet: 3 måneders garanti gjelder, fra kjøpsdato - i henhold til norsk lov. -

Garanti ved kjøp av teknisk storkjøkkenutstyr:

Vi gir 2 års delegaranti på alle våre tekniske produkter. Det 1 året gir vi full garanti hvor vi dekker arbeid og deler. Kjøretid, overnatting og andre transportkostnader dekkes ikke av garantien. Det 2 året dekker garantien funksjonsdeler. Det forutsettes at produktet er installert i henhold til montasjeveiledningen og utført av autorisert personell.

For at garantien skal være gyldig, må feilen registreres hos oss umiddelbart etter driftsstans. Vi besørger deretter hjelp til å løse problemet.

Ved krav om garanti må følgende opplyses:

1. Produkttype og type feil,
2. Leveringsdato og ordrenummer,
3. Serienummer.

Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette. Garanti utgår på slitasje av forbruksartikler som glødelamper, dørpakninger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.